SLOOPWERKZAAMHEDEN

ehet SLOOPWERKEN ZIJN ONLOSMAKELIJK VERBONDEN MET GROND-, WEGEN- EN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN.

Nagenoeg elk project of plan begint hiermee voor er gebouwd kan worden dient er namelijk vaak iets te worden gesloopt.

Bij sloopwerken komt heel wat kijken namelijk:

• Specialistische gereedschappen
• Milieuaspecten
• Omgevingsfactoren
• Transport
• Grondwerk
• En natuurlijk vakkundig personeel

Ons moderne en uitgebreide machinepark maar ook onze veelzijdigheid maakt ons een geschikte partner voor het uitvoeren van sloopwerken.
Bij Timo Schuringa staat veiligheid en milieu hoog in het vaandel. Onze sloopwerken voeren wij dan ook geheel uit conform de vigerende wet- en regelgeving.

DE VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN
Sloopwerken kennen vele toepassingen zoals bijvoorbeeld:

• Specialistische sloop
• Renovatiesloop
• Demontage en ontmanteling
• Sloopwerken bij brandschade en calamiteiten
• En industriesloop

Zoals hiervoor geschreven worden door Timo Schuringa zowel de veiligheid als het milieu vooropgesteld als het om sloopwerken gaat, door zoveel mogelijk materialen te hergebruiken en te recyclen en door verschillende afvalstromen gescheiden op te slaan en af te voeren, slopen wij op een verantwoorde wijze en milieubewust.

 

Sloop Werkzaamheden

Om onze opdrachtgevers optimaal te bedienen, verzorgen wij ook voor onze klanten een sloopveiligheidsplan en eventueel ook de aanvraag van een sloopvergunning en/of het indienen van een sloopmelding.

Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie ? vul dan ons contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.