06 559 521 71 info@timoschuringa.nl

Werkzaamheden Zakelijk

Onze GWW-ers verrichten hun werkzaamheden in de sector grond-, water- en wegenbouw, een onderdeel van de bedrijfstak bouw-infra.

Wij zijn werkzaam voor kleine, middelgrote of grote bedrijven. Houden ons bezig met de aanleg en het onderhoud van infrastructurele werken. Daarbij gaat het vaak om wegconstructies, bestratingen, waterbouwkundige constructies, oeverconstructies en rioolconstructies.

Door de verschillende werkomgevingen, situaties, materialen en gereedschappen en machines is geen werk hetzelfde.
Wij hebben een professionele zakelijke beroepshouding die gekenmerkt wordt door een grote mate van praktisch, geconcentreerd en zelfstandig werken met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Wij zijn klantvriendelijk, kunnen goed en in teamverband communiceren en werken Verder Uiteraard zijn wij bekend met de regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu en wij zijn ons goed bewust van de risico’s die het niet naleven van deze regelgeving met zich meebrengt.

Minikraanverhuur Timo Schuringa uw geschikte zakelijke partner op het gebied van alle GWW werkzaamheden.